Контейнери за смет

Контейнери за смет

 • Контейнер за смет 770 литра CK-770
  Контейнер за смет 770 литра CK-770
 • Кофа за отпадъци 55 литра CK-55
  Кофа за отпадъци 55 литра CK-55
 • Кофа за отпадъци 90 литра CK-90
  Кофа за отпадъци 90 литра CK-90
 • Кофа за отпадъци на колела 120 литра CK-400
  Кофа за отпадъци на колела 120 литра CK-400
 • Кофа за отпадъци на колела 240 литра CK-500
  Кофа за отпадъци на колела 240 литра CK-500
 • Кофа за отпадъци на колела 360 литра CK-600
  Кофа за отпадъци на колела 360 литра CK-600
 • Кош за опасни отпадъци ENF-1.3
  Кош за опасни отпадъци ENF-1.3
 • Кош за опасни отпадъци ENF-10
  Кош за опасни отпадъци ENF-10
 • Кош за опасни отпадъци ENF-5
  Кош за опасни отпадъци ENF-5
 • Кош за смет 25 литра CK-20
  Кош за смет 25 литра CK-20
 • Кош за смет 40 литра CK-30
  Кош за смет 40 литра CK-30
 • Кош за смет 65 литра CK-65
  Кош за смет 65 литра CK-65
 • Кош за смет 85 литра CK-85
  Кош за смет 85 литра CK-85
 • Метален кош за разделно събиране на отпадъци 1801
  Метален кош за разделно събиране на отпадъци 1801
 • Лопата и метла за смет FS-1
  Лопата и метла за смет FS-1
 • Метален кош за разделно събиране на отпадъци 1805
  Метален кош за разделно събиране на отпадъци 1805
 • Пластмасова лопата за смет 61952
  Пластмасова лопата за смет 61952